.informacje

- tutorial dla początkujących
- FAQ (pytania i odpowiedzi)
- program zawodów
- lokalizacja
- nocleg
- oprogramowanie dostępne w czasie zawodów


.oprogramowanie

Kompilatory używane przez Sprawdzarkę

– gcc/g++ (wersja przynajmniej 3.3.3)
– fpc 2.0.0 (FreePascal)

Kompilatory/programy dostępne na stanowiskach z systemem Linux

– gcc/g++ (wersja przynajmniej 3.3.3)
– fpc 2.0.0 (FreePascal)
– eclipse z pluginem CDT (do C++)
– gdb
– mc
– vim
– emacs
– bc
– joe
– pico
– lynx
– w3m
– mozilla firefox

Kompilatory/programy dostępne na stanowiskach z systemem Windows

– VisualC++ .NET 2005
– Borland Delphi 7.0 Personal
– C++ Builder Personal 6.0
– fpc 2.0.0 (FreePascal)
– gcc
– Internet Explorer
– Mozilla Firefox 1.5.0.7

Dodatkowe uwagi

Osoby pracujące pod Windows mogą natknąć się na różnice między kompilatorami na swoich stanowiskach oraz na Sprawdzarce. Dlatego zalecamy używać fpc/djgpp (albo chociaż, jeśli nie używać cały czas, to przynajmniej kompilować nimi swoje programy przed wysłaniem) — są one najbardziej zbliżone do kompilatorów, z których korzysta Sprawdzarka. Zaznaczamy jednak, że kary za wysłanie nie kompilującego się programu nie będzie i dołożymy wszelkich starań by zminimalizować problemy wynikające z różnic kompilatorów. Odsyłamy do naszego tutorialu oraz FAQ po szczegółowe informacje.